خرید آنلاین فایل(تاريخچه تهيه بذر گندم در ايران)

تاريخچه تهيه بذر گندم در ايران/تاریخچه تهیه بذر گندم در ایران,بذرگندم,تهیه بذر گندم,بذر گندم در ایران/1688449/xmy
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با تاريخچه تهيه بذر گندم در ايران

- با 8 صفحه مفید و مجزا در قالب وورد

نمونه متن :

در اواخر سال 1311 آزمايشگاهاي خدماتي غلات و ازدياد بذر در مزارع آزمايشي باغ فردوس دانشكده كشاورزي كرج شروع شد.ودر سال 1314 بنگاه اصلاح و تهيه بذر در ايران در كرج تاسيس گرديد و مسئوليت آنرا دكتر شنيدر آلماني عهده دار بود و نسبت به تهيه واريته هاي گندم شاهپسند، اميد،روشن و واريته جو كاليفرنيا براي منطقه كرج و واريته هاي گندم ريحاني،ايتاليائي،طبسي براي منطقه ورامين ازدياد و در بين كشاورزان توزيع شد.

در سال 1330 وزارت كشاورزي با كمك اداره همكاريهاي فني ايران و آمريكا نسبت به تهيه و توزيع واريته هاي اصلاح شده گندم شاهپسند ،ايتاليائي ،ريحاني وجو اقدام كرد.
بذرهاي ما در واريته هاي مذبور در موسسات اصلاح بذر كرج و ورامين تهيه شد و مراحل اوليه ازدياد نيز در املاك استيجاري كرج و ورامين انجام گرفت پس از ازدياد اوليه ،بذرهاي نامبرده را با گندمهاي نامرغوب محلي در شهرستانها و بخشهاي كشاورزي تعويض مي كردند و گندم محلي را به اداره غله محل مي فروختند.

ضرر و زيان حاصل از اين كار از محل اعتبارات اداره همكاريهاي فني ايران و آمريكا تامين مي شد.از سال 1331 تا سال 1333 يك فرد آلماني مسئول آزمايشهاي به نژادي غلات در ايران شد در سال 1335 كميته غله وزارت كشاورزي كه با عضويت كارشناسان سازمان ملل متحد و اصل 4 تشكيل شده بود تصميم گرفت توزيع بذر مرغوب را توسعه دهد در نتيجه كارشناسي از اين طريق مسئول بررسيهاي به نژادي غلات در ايران مشغول انجام وظيفه شد.

واريته هاي گندم شاهپسند ، ريحاني ، ايتاليائي و طبسي در سالهاي 1336 و 1337 و شاه پسند ، اميد طبسي،ريحاني، ايتاليائي و 4820 در سالهاي 1336 و 1337 به صورت بذر مادري و گواهي شده در بين كشاورزان توزيع شد ...مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت آشنایی با پنجمین نشست هم اندیشی حق بر شهر حق حرکت پیاده و مسئله پل عابر🔗پاورپوینت آشنایی با تاخیر در ازدواج و بررسی عوامل آن🔗پاورپوینت آشنایی با تاریخچه شرکت رنو 🔗پاورپوینت آشنایی با تاسیس علم روانشناسی🔗پاورپوینت آشنایی با تاكسونومی یا رده بندی بند پايان کنه ها🔗پاورپوینت آشنایی با تاکتیک های مذاکره🔗پاورپوینت تب و بیماری های باکتریایی جدی در کودکان🔗پاورپوینت آشنایی با تجارت الکترونيک🔗پاورپوینت آشنایی با تجزیه و تحلیل تصمیم گیری🔗پاورپوینت آشنایی با تجزیه و تحلیل خطا و آثار آن🔗پاورپوینت آشنایی با تجزیه و تحلیل نسبت های مالی🔗پاورپوینت آشنایی با تحقیق در عملیات نرم🔗پاورپوینت آشنایی با تحلیل محتوا 🔗پاورپوینت تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان🔗پاورپوینت آشنایی با ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد 🔗پاورپوینت آشنایی با تربیت جنسی آگاهانه و موثر🔗پاورپوینت آشنایی با تربیتی سازنده 🔗پاورپوینت آشنایی با تركیب‌ های آلی خواص اتمی كربن🔗پاورپوینت آشنایی با تشخیص اختلال شخصیت🔗پاورپوینت آشنایی با تشنج🔗پاورپوینت آشنایی با تصمیم گیری با دو راه حل 🔗پاورپوینت آشنایی با تصمیم گیری در مسائل مالی🔗پاورپوینت آشنایی با تعادل اسيد و باز🔗پاورپوینت آشنایی با تعادل حد نهایی واكنش‌های شیميایی🔗پاورپوینت آشنایی با تعادل يونی در سیستم آبی